2004_1-2
Home Up About ROCSIR Board News


ROCSIR  issue 1-2_on 2004

HISTOIRE, PHILOSOPHIE, CULTURE

No N & A Title EN RO FR
    Summary
1.

 

Eutimiu Stefan Lifa

 

Considérations  sur les territoires  nord-danubiens  dans la période d’après
la retraite aurélienne

       
2.

 

Violeta Epure

 

Invazia  Mongolă 
în  Ungaria
şi  în  spaţiul  românesc

           
3.

 

 

Gabriel Roman

 

Tradiţie şi înnoire în Bizanţul Paleologilor

           
4.

 

Mihai Iacobescu

  

Erich  Beck   Si   Bucobina   &
Raspunsul  lui  Erich  Beck

           
5.

Frederic Beaumont


Nostalgie habsbourgeoise
et Bucovine interethnique chez Joseph Roth et Gregor Von Rezzori

 

       
6. Tănase Sârbu

 

GiambattistaVico:
triada şi ciclicitatea istoriei

 

       
7.

Bogdan Baghiu


Logos şi filosofia istoriei

îN abordările contemporane

ale gândirii patristice

           
  Download ROCSIR 1/2005        

 


Copyright 2000-2006  Viorel & Emilia Guliciuc.  All rights reserved
If you have any questions about this site, please contact us at
 
guliciuc@hotmail.com