2005_1
Home Up About ROCSIR Board News

 


ROCSIR  issue 1_on 2005

No N & A Title EN RO FR
    Summary
1.

Ana Guţu

Diacronia structurală  a sistemului terminologic:  Domeniul referenţial al  TELEcomunicaţiilor   (1790 – 1881)

       
2.

Costin Popescu

„Vecinătăţi” expresive: 
publicitate, literatură, pictură

       
3.

 

Gabriel Mardare

 

SERIES CHRONOTOPIQUES ET MATRICES STYLISTIQUES
DANS L'ELABORATION DES MODELES
DE LA COMMUNICATION INTERCULTURELLE
 
Un possible dialogue entre Bakhtine et Blaga

         
4.

Luminiţa Ţăran

 

ONTOLOGIA IMAGINII. devenire şi antidevenire
(
THE ONTHOLOGY OF THE IMAGE
-
becoming and being)

       
5.

Ramona Elena Bujor

FENOMENOLOGIA EMOŢIILOR ŞI A IMAGINARULUI
LA JEAN-PAUL SARTRE

       
6.

Marius Cucu

Compatibilităţi cioraniene  
cu viziunea lui H.G.Gadamer
 
despre experienţa temporală aferentă artei

       
  Download ROCSIR 1/2005        

 


Copyright 2000-2006  Viorel & Emilia Guliciuc.  All rights reserved
If you have any questions about this site, please contact us at
 
guliciuc@hotmail.com