„Revista  RomÂnă 

de studii  culturale  pe Internet”,

La început de drum

 

 

 

 

            Revista română de studii culturale pe internet (ROCSIR - Romanian Cultural Studies Internet Review) este un spațiu deschis ideilor, tuturor celor care vor să edifice o  „casă de adăpost”  a ființei, pornind, așa cum și-a dorit și Noica, de la la locul cel mai prielnic unei asemenea întâlniri admirabile: cultura română.

 

            Pentru că locul este și logos, urmărim, prin această inițiativă, pe lângă o bună așezare întru cultură și un adânc sens al edificării. 

 

 

            Sigur, sunt în discuție două aspecte.

            Primul vizează apariția unei reviste de cultură pe Internet,  ceea ce poate constitui un efort de democratizare a discursului cultural, având în vedere publicul larg care poate avea acces liber la conținutul ei.

             Cel de-al doilea se referă la aceea că spațialitatea kairotică  la care face trimitere această  revistă este spațiul culturii românești.

 

 

            În acest moment, prezența studiilor culturale românești pe Internet nu are consistența necesară pentru a se putea compara cu aceea din alte spații culturale.

            De aceea, revista ce-și face acum apariția își propune să acopere un gol, oricum mult prea vast, pentru a nu solicita și alte încercări similare, cu atât mai mult cu cât vom încuraja publicarea unor studii, simultan, în limbile engleză, franceză și română.

 

            Pe de altă parte, este interesant de notat că tema specificului național în cultură a fost  privită deseori ca un handicap, ca un patriarhalism, menit să scuze lipsa unei vocații ce ar trebui să depășeacă granițele particularului.

 

 

            Există însă atâtea conotații pozitive pe care le putem surprinde și care ne pot surprinde, încât credem că existența acestei apariții editoriale, în universul publicațiilor științifice electrinice, nu va fi una meteorică și va sta sub semnul unei zodii bune.

 

 

Suceava,

17 iulie 200

 

 

dr. Emilia Guliciuc,

Universitatea "Ștefan cel Mare",

Suceava