Cuprins  /  Sumary  /  Sommaire

 

 

 

ROCSIR     no. 1  /  2001

 

 

 

 

 

 

MEDITAȚIA ASUPRA CONȘTIINȚEI MORALE – PREOCUPARE CONSTANTĂ

A GÂNDIRII ETICE ROMÂNEȘTI

 

Sorin-Tudor Maxim

 

7

 

ADEVĂR ȘI OBIECTIVITATE

LA CONSTANTIN NOICA

 

Emilia Guliciuc

 

21

IDEALUL – VALOAREA TRĂIRII

 

Ștefan Alexandru Băișanu

 

37

FENOMENOLOGIA RELIGIEI ȘI IMAGINARUL

(MIRCEA ELIADE)

 

Niadi Cernica

 

47

PROIECTUL UNEI ENCICLOPEDII ROMÂNEȘTI A FILOSOFIEI  (ON LINE) – ROPHIE

 

Viorel Guliciuc

 

67

DESPRE SUBLIMAREA MILITANTISMULUI.

A FI COMUNIST ÎN ANII ’80

ÎN FRANȚA ȘI ÎN ROMÂNIA

 

Dan Dascălu

 

73

ORIZONTURILE CULTURII POPULARE ÎNTRE DISPARIȚIE, DISOLUȚIE, REFORMĂ ȘI REVOLUȚIE

 

Carmen Cornelia Balan

 

83

 

 

 

Notă: numerele 2,3 și  4 /  2001 ale ROCSIR se suspendă..

 

 

 

 

 

 

NOTA  EDITORULUI   /   EDITOR'S  NOTE  /  NOTE DE L'EDITEUR

 

 

ROCSIR  este  o revistă  academică filosofică  online, cu comitet internațional de redacție. și comitet de lectură  (minim 2 specialiști, peentru un studiu)

 

Ediția tipărită se poate realiza, pornind de la fișierele arhivate, utilizând  MS Word 2000  sau  Adobe Acrobat  5 (sau versiunile ulterioare).

 

Manuscrisele sunt primite numai prin mesageria  electronică.

 

Copyright-ul  materialelor publicate, precum și răspunderea pentru conținutul lor, aparțin, în întregime, autorilor.

                                                  

Încurajăm publicarea de studii traduse simultan în engleză, franceză și română.

 

 

 

ROCSIR is an academic philosophical online journal, with international board and lecture board  (minimum 2 analysts  for each study).

 

The printed version can be realized based on the archived files, using MS Word 2000  or Adobe Acrobat 5 (or higher).

 

The manuscripts are accepted only by e-mail.

 

The copyright  of the printed papers and the responsibility for their contents are holded, entirely, by the authors.

 

We are encouraging the publication of the papers with English, French and Romanian versions.

 

 

ROCSIR  este une revue philosophique en ligne, avec une équippe rédactionnelle internationale et un comité de lecture (2 analysts, mimimum, pour chaque étude).

 

La version imprimée peut être realisée en utilisant les fichiers archivés, avec MS Word 2000 ou Adobe Acrobat 5 (ou supérieur).

 

Les manuscrits sont acceptés seulement par couriel.

 

Les droit de proprieté  intellectuelle et la responsabilité pour le contenu, appartiennent, entièrement, aux auteurs.

 

Nous encourageons  la publication des études avec des version multi-lingue: anglais, français et roumain.