Cuprins  /  Sumary  /  Sommaire

 

 

ROCSIR     no. 1-2  /  2002

 

 

 

 

 

DESPRE EXCES ÎN SPIRIT ȘI ÎN FILOSOFIE

Emilia Guliciuc

7

 

gâlceava semioticii cu filosofia

 

Viorel Guliciuc

 

17

PERCEPȚIE ȘI AUTOPERCEPȚIE SOCIALĂ ÎN CONTEXT MULTICULTURAL BUCOVINEAN

– PREMISE PENTRU O EDUCAȚIE INTERCULTURALĂ

 

Doina Văduva

 

33

Despre limitele democrației

 

Marius  Vatavu

 

49

VOCAȚIA INTEGRALITĂȚII, O CONSTANTĂ

A ACTULUI EDUCATIV AUTENTIC

 

Elena Maxim, Sorin-Tudor Maxim

 

59

SISTEMELE EXPERT, UN NOU CADRU PENTRU ORGANIZAREA CONȚINUTURILOR ASPECTE

 

 

Daniela Jeder,   Sorin Jeder

 

73

ASPECTE PRIVIND MANAGEMENTUL CALITĂȚII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR

Valentin Hapenciuc, Cristina Hapenciuc

 

82

 

Marketingul educațional

 

Alexandru Nedelea

 

96

TIMPUL LIBER, O PROBLEMĂ ACUTĂ

A SOCIETĂȚII CONTEMPORANE

 

Sonia Ionescu, Eusebiu Ionescu

116

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA  EDITORULUI   /   EDITOR'S  NOTE  /  NOTE DE L'EDITEUR

 

 

ROCSIR  este  o revistă  academică filosofică  online, cu comitet internațional de redacție. și comitet de lectură  (minim 2 specialiști, peentru un studiu)

 

Ediția tipărită se poate realiza, pornind de la fișierele arhivate, utilizând  MS Word 2000  sau  Adobe Acrobat  5 (sau versiunile ulterioare).

 

Manuscrisele sunt primite numai prin mesageria  electronică.

 

Copyright-ul  materialelor publicate, precum și răspunderea pentru conținutul lor, aparțin, în întregime, autorilor.

                                                  

Încurajăm publicarea de studii traduse simultan în engleză, franceză și română.

 

 

 

ROCSIR is an academic philosophical online journal, with international board and lecture board  (minimum 2 analysts  for each study).

 

The printed version can be realized based on the archived files, using MS Word 2000  or Adobe Acrobat 5 (or higher).

 

The manuscripts are accepted only by e-mail.

 

The copyright  of the printed papers and the responsibility for their contents are holded, entirely, by the authors.

 

We are encouraging the publication of the papers with English, French and Romanian versions.

 

 

ROCSIR  este une revue philosophique en ligne, avec une équippe rédactionnelle internationale et un comité de lecture (2 analysts, mimimum, pour chaque étude).

 

La version imprimée peut être realisée en utilisant les fichiers archivés, avec MS Word 2000 ou Adobe Acrobat 5 (ou supérieur).

 

Les manuscrits sont acceptés seulement par couriel.

 

Les droit de proprieté  intellectuelle et la responsabilité pour le contenu, appartiennent, entièrement, aux auteurs.

 

Nous encourageons  la publication des études avec des version multi-lingue: anglais, français et roumain.