Cuprins  /  Sumary  /  Sommaire

 

 

ROCSIR     no. 3  /  2004

 

 

 

 

UNIVERSUL  POLITIC 

CA  SPECTACOL

Mirela  Arsith

 

7

 

Teoria atomistă a timpului şi procesul dezagregării cosmice în accepţiunea gândirii lui Emil Cioran

Marius Cucu

 

21

SINELE ŞI ALTERITATEA

 

Amalia Andronic

25

Dubla tipologie a eternităţii

în gândirea lui Emil Cioran

Marius Cucu

 

35

Recunoaşterea problemei ştiinţifice

Alexandru Băeşanu

49

Lumea după Kant

De la Ideea dialectică de Lume

la unitatea Universului relativist

Bogdan Popoveniuc

 

69

Les débuts du christianisme

au nord du Bas Danube.

Le rôle des évêques

EuTIMIU  STEFAN  LIFA

 

91

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA  EDITORULUI   /   EDITOR'S  NOTE  /  NOTE DE L'EDITEUR

 

 

ROCSIR  este  o revistă  academică filosofică  online, cu comitet internaţional de redacţie. şi comitet de lectură  (minim 2 specialişti, peentru un studiu)

 

Ediţia tipărită se poate realiza, pornind de la fişierele arhivate, utilizând  MS Word 2000  sau  Adobe Acrobat  5 (sau versiunile ulterioare).

 

Manuscrisele sunt primite numai prin mesageria  electronică.

 

Copyright-ul  materialelor publicate, precum şi răspunderea pentru conţinutul lor, aparţin, în întregime, autorilor.

                                                               

Încurajăm publicarea de studii traduse simultan în engleză, franceză şi română.

 

 

 

ROCSIR is an academic philosophical online journal, with international board and lecture board  (minimum 2 analysts  for each study).

 

The printed version can be realized based on the archived files, using MS Word 2000  or Adobe Acrobat 5 (or higher).

 

The manuscripts are accepted only by e-mail.

 

The copyright  of the printed papers and the responsibility for their contents are holded, entirely, by the authors.

 

We are encouraging the publication of the papers with English, French and Romanian versions.

 

 

ROCSIR  este une revue philosophique en ligne, avec une équippe rédactionnelle internationale et un comité de lecture (2 analysts, mimimum, pour chaque étude).

 

La version imprimée peut être realisée en utilisant les fichiers archivés, avec MS Word 2000 ou Adobe Acrobat 5 (ou supérieur).

 

Les manuscrits sont acceptés seulement par couriel.

 

Les droit de proprieté  intellectuelle et la responsabilité pour le contenu, appartiennent, entièrement, aux auteurs.

 

Nous encourageons  la publication des études avec des version multi-lingue: anglais, français et roumain.