Cuprins  /  Sumary  /  Sommaire

 

 

ROCSIR     no. 1  /  2005

 

 

 

 

Diacronia structurală  a sistemului terminologic:  Domeniul referenţial

al  TELEcomunicaţiilor   (1790 – 1881)

 

Ana Guţu

 

7

 

„Vecinătăţi” expresive:

publicitate, literatură, pictură

 

Costin Popescu

23

SERIES CHRONOTOPIQUES ET MATRICES STYLISTIQUES DANS L'ELABORATION DES MODELES DE LA COMMUNICATION INTERCULTURELLE

Un possible dialogue entre Bakhtine et Blaga

 

Gabriel Mardare

 

33

ONTOLOGIA IMAGINII

-THE ONTHOLOGY OF THE IMAGE -

(devenire şi antidevenire-becoming and being)

 

Luminiţa Ţăran

 

49

FENOMENOLOGIA EMOŢIILOR ŞI A IMAGINARULUI LA JEAN-PAUL SARTRE

 

Ramona Elena Bujor

 

62

Compatibilităţi cioraniene

cu viziunea lui H.G.Gadamer

despre experienţa temporală aferentă artei

 

Marius Cucu

 

101

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA  EDITORULUI   /   EDITOR'S  NOTE  /  NOTE DE L'EDITEUR

 

 

ROCSIR  este  o revista  academica filosofica  online, cu comitet international de redactie. si comitet de lectura  (minim 2 specialisti, peentru un studiu)

 

Editia tiparita se poate realiza, pornind de la fisierele arhivate, utilizand  MS Word 2000  sau  Adobe Acrobat  5 (sau versiunile ulterioare).

 

Manuscrisele sunt primite numai prin mesageria  electronica.

 

Copyright-ul  materialelor publicate, precum si raspunderea pentru continutul lor, apartin, in intregime, autorilor.

                                                               

Incurajam publicarea de studii traduse simultan in engleza, franceza si romana.

 

 

 

ROCSIR is an academic philosophical online journal, with international board and lecture board  (minimum 2 analysts  for each study).

 

The printed version can be realized based on the archived files, using MS Word 2000  or Adobe Acrobat 5 (or higher).

 

The manuscripts are accepted only by e-mail.

 

The copyright  of the printed papers and the responsibility for their contents are holded, entirely, by the authors.

 

We are encouraging the publication of the papers with English, French and Romanian versions.

 

 

ROCSIR  este une revue philosophique en ligne, avec une équippe rédactionnelle internationale et un comité de lecture (2 analysts, mimimum, pour chaque étude).

 

La version imprimée peut être realisée en utilisant les fichiers archivés, avec MS Word 2000 ou Adobe Acrobat 5 (ou supérieur).

 

Les manuscrits sont acceptés seulement par couriel.

 

Les droit de proprieté  intellectuelle et la responsabilité pour le contenu, appartiennent, entièrement, aux auteurs.

 

Nous encourageons  la publication des études avec des version multi-lingue: anglais, français et roumain.